Zwroty i wymiana:

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1(Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwrot i wymiana dotycząca towarów nieużywanych, czystych i oryginalnie zapakowanych.
3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub fakturę VAT), z zaznaczeniem: "zwrot" lub "wymiana".
4. Wszelkie koszty dodatkowe zwracanego lub wymienionego towaru, pokrywa Klient.

5. Formularz zwrotu / wymiany wedle dowolnego wzoru.  

6. Forma zwrotu należności uzależniona jest od formy dokonania płatności (przelew, pobranie)
7.Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje odesłanie towaru na koszt Klienta

Wymiana, zwroty reklamacje prosimy przesłać na adres:

Salon MensCasula
Galeria Jurajska
al. Wojska Polskiego 207
42-202 Częstochowa


VI. Ochrona danych osobowych.

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę 
F.H Galux danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(DZ.U. Nr. 133 Poz 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 133, Poz. 1204), 

2. Dane osobowe, które podaje Klient podczas zakupów, pozyskane są wyłącznie w związku z działalnością e-sklepu na portalu i NIE są nigdzie udostępniane.

3. F.H Galux korzysta z danych Klientów tylko do celów funkcjonowania sklepu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawianie oraz wystosowanie żądania o zaprzestaniu wykorzystania ich.